Έρευνες Ανάπτυξης Προϊόντων

O ΣΤΟΧΟΣ προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες στον τομέα της ανάπτυξης ή ανανέωσης προϊόντων.
περισσότερα ...

Έρευνες Ανάπτυξης Διαφημίσεων

O ΣΤΟΧΟΣ έχει πολυετή πείρα στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση διαφημίσεων.
περισσότερα ...

Βιομηχανικές / Επαγγελματικές Έρευνες

O ΣΤΟΧΟΣ διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την διεξαγωγή ερευνών σε καταστήματα και βιομηχανίες.
περισσότερα ...

Central Location Testing

Μοναδική οργανωμένη υπηρεσία αξιολόγησης concept, προϊόντων, συσκευασιών, διαφήμισης κλπ υπό πειραματικές συνθήκες. Δείτε το simulated Mini Market …
περισσότερα ...

ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

H STOHOS RESEARCH έχει πολυετή πείρα στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση διαφημίσεων.

•  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ / CONCEPT ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ποιοτική έρευνα που προτείνει συγκεκριμένα concept για την επικοινωνία προϊόντων, εξετάζοντας σε βάθος με ποιον τρόπο σκέπτονται οι καταναλωτές και ποιες ανάγκες και κίνητρα μπορούν να τους οδηγήσουν στις επιλογές τους.

•  PRE - TESTING

Αξιολόγηση των αντιδράσεων προς μια διαφήμιση στο στάδιο του σχεδιασμού της - από το απλό σενάριο ως την τελική εκτέλεση ( VIDEO TESTING ) πριν παρουσιασθεί στο κοινό. Τα PRE - TEST προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στην επιλογή μεταξύ εναλλακτικών σχεδιασμών, στην προσαρμογή ξένων διαφημίσεων ή στην βελτιστοποίηση της εκτέλεσης μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

•  POST - TESTING

Αξιολόγηση της επικοινωνίας μιας διαφήμισης ή της διαφημιστικής εκστρατείας ως σύνολο αφού παρουσιασθεί στο κοινό.