Έρευνες Ανάπτυξης Προϊόντων

O ΣΤΟΧΟΣ προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες στον τομέα της ανάπτυξης ή ανανέωσης προϊόντων.
περισσότερα ...

Έρευνες Ανάπτυξης Διαφημίσεων

O ΣΤΟΧΟΣ έχει πολυετή πείρα στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση διαφημίσεων.
περισσότερα ...

Βιομηχανικές / Επαγγελματικές Έρευνες

O ΣΤΟΧΟΣ διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την διεξαγωγή ερευνών σε καταστήματα και βιομηχανίες.
περισσότερα ...

Central Location Testing

Μοναδική οργανωμένη υπηρεσία αξιολόγησης concept, προϊόντων, συσκευασιών, διαφήμισης κλπ υπό πειραματικές συνθήκες. Δείτε το simulated Mini Market …
περισσότερα ...

ΚΥΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

H STOHOS RESEARCH προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες στον τομέα της έρευνας αγοράς με εξειδικευμένα στελέχη σε κάθε τομέα και μεθοδολογική προσέγγιση που ταιριάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη.

•  ΕΡΕΥΝΕΣ DOOR-TO-DOOR
•  CENTRAL LOCATION TESTING
•  ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
•  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ SEMI - STRUCTURED
•  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
•  MYSTERY SHOPPING
•  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
•  CATI

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Σε συνεργασία με εταιρίες ερευνών του εξωτερικού η STOHOS RESEARCH έχει αναπτύξει εξειδικευμένες τεχνικές στους εξής τομείς :

•  CENTRAL LOCATION TESTING

Η μοναδική στην Ελλάδα οργανωμένη υπηρεσία αξιολόγησης concept , προϊόντων, συσκευασίας, διαφήμισης κ.λ.π. υπο πειραματικές συνθήκες.

•  CONCEPT PILOT

T εχνική αξιολόγησης του δυναμικού νέων προϊόντων στο στάδιο του concept , με στόχο την πρόβλεψη των πιθανών πωλήσεων και την βελτιστοποίηση των επιμέρους στοιχείων του marketing mix .

•  ADDED VALUE

Τεχνική καθορισμού της optimum τιμής ενός προϊόντος και της συμβολής συγκεκριμένων στοιχείων του marketing mix στην αναμενόμενη τιμή.

•  CREATIVE SHOP

Ποιοτική έρευνα που στοχεύει στην "δημιουργία" νέων concept , προϊόντων ή διαφημίσεων με βάση δεδομένα resources του πελάτη ή και απο μηδενική βάση.

Κατηγορίες Προϊόντων