Έρευνες Ανάπτυξης Προϊόντων

O ΣΤΟΧΟΣ προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες στον τομέα της ανάπτυξης ή ανανέωσης προϊόντων.
περισσότερα ...

Έρευνες Ανάπτυξης Διαφημίσεων

O ΣΤΟΧΟΣ έχει πολυετή πείρα στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση διαφημίσεων.
περισσότερα ...

Βιομηχανικές / Επαγγελματικές Έρευνες

O ΣΤΟΧΟΣ διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την διεξαγωγή ερευνών σε καταστήματα και βιομηχανίες.
περισσότερα ...

Central Location Testing

Μοναδική οργανωμένη υπηρεσία αξιολόγησης concept, προϊόντων, συσκευασιών, διαφήμισης κλπ υπό πειραματικές συνθήκες. Δείτε το simulated Mini Market …
περισσότερα ...

ΚΥΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ( U & A )

•  ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ :

Εξέταση των γενικών συνθηκών της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να αξιολογηθούν οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες για ανάπτυξη και νέα προϊόντα.

•  TRACKING STUDIES :

Επαναλαμβανόμενες έρευνες που παρακολουθούν διαχρονικά την εξέλιξη μιας συγκεκριμένης αγοράς, και της θέσης της μάρκας του πελάτη σε αυτή.

•  OMNIBUS :

Οι έρευνες Omnibus διεξάγονται 7 φορές το χρόνο και προσφέρουν μια οικονομική, πρακτική μέθοδο παρακολούθησης βασικών μεγεθών της αγοράς.

•  ΕΡΕΥΝΕΣ CUSTOMER SATISFACTION :

Ερευνες που διεξάγονται στους πελάτες της εταιρείας ( business to bussiness , καταστήματα, επαγγελματίες, τελικός καταναλωτής) και αξιολογούν το performance της εταιρείας και του ανταγωνισμού.

Κατηγορίες Προϊόντων